Orbis scholae

2007, ročník 1, číslo 1

Kurikulum v proměnách školy

Editoři: Josef Maňák, Tomáš Janík

 

Úvodník
Kurikulum v proměnách školy
Josef Maňák, Tomáš Janík
plný text v PDF
Studie
Kategorie cíle, kompetence, jejich vzájemný vztah a význam pro obsah vzdělávání v kontextu současnosti
Jarmila Skalková
plný text v PDF
Společnost vědění a kurikulum budoucnosti
David Greger, Karel Černý
plný text v PDF
Modelování kurikula
Josef Maňák
plný text v PDF
Vztah obor – vyučovací předmět jako metodologický problém
Tomáš Janík, Jan Slavík
plný text v PDF
Didaktická transformace aneb od „didaktického zjednodušení“ k „didaktické rekonstrukci“
Petr Knecht
plný text v PDF
Strategie učení v kurikulu všeobecného vzdělávání
Kateřina Vlčková
plný text v PDF
„Nejsme tak dobří, jak si myslíme“ – absolventi škol v kontextu diskuse o kvalitě vzdělávání v Rakousku
Renate Seebauerová
plný text v PDF
Učitelé škol v nové roli „tvůrců“ školního kurikula
Jana Kratochvílová
plný text v PDF
Rezervované postoje učitelů k dalšímu vzdělávání jako jeden z rizikových faktorů kurikulární reformy
Jan Beran, Jan Mareš, Stanislav Ježek
plný text v PDF
Zprávy
Centrum základního výzkumu školního vzdělávání: zpráva o řešení projektu LC 06046 za rok 2006
Eliška Walterová
plný text v PDF
Norská inspirace pro českou kurikulární reformu: několik postřehů z mezinárodní konference
Petr Bauman
plný text v PDF
Recenze
Audigier, F., Crahay, M., Dolz, J. (2006). Curriculum, enseignement et pilotage.
Josef Maňák
plný text v PDF
Marsh, C. J. (2006). Key Concepts for Understanding Curriculum.
Petr Najvar, Veronika Najvarová
plný text v PDF
(2005). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity.
Kateřina Vlčková
plný text v PDF
Kratochvílová, J. (2006). Tvorba školního vzdělávacího programu krok za krokem – s pedagogickým sborem.
Dana Hübelová
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2007 / 1 ke stažení zde.