Orbis scholae

2008, ročník 2, číslo 3

Škola jako učící se organizace

Editoři: Karel Starý, Petr Urbánek

 

Editorial
 
Editorial
Karel Starý, Petr Urbánek
plný text v PDF
Studie
 

Škola na cestě k učící se organizaci
Milan Pol

plný text v PDF
Determinanty vývoje české základní školy jako učící se organizace
Michaela Prášilová, Jana Vašťatková
plný text v PDF
Řízení školy a vytváření učící se organizace
Lenka Slavíková
plný text v PDF
Autoevaluace škol v reflexi poskytované odborné podpory
Martin Chvál, Karel Starý
plný text v PDF

Dva přístupy k externí evaluaci odborných škol
Stanislav Michek

plný text v PDF
Klima učitelských sborů v případové studii základní školy
Petr Urbánek
plný text v PDF
Design-based research při hledání cest dalšího vzdělávání učitelů
Martin Chvál, Dominik Dvořák, Karel Starý, Karolina Marková
plný text v PDF
Model individuální pomoci učiteli v dalším vzdělávání – role garanta školy v projektu INOSKOP
Jiřina Novotná
plný text v PDF
Cesta zvyšování kvality vyučování – stanou se učitelé výzkumníky ve svých třídách?
Alena Seberová
plný text v PDF
Recenze
 
Pol, M. (2007). Škola v proměnách.
Eliška Walterová
plný text v PDF
Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách.
Dominik Dvořák
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2008 / 3 ke stažení zde.