Orbis scholae

2009, ročník 3, číslo 1

Sociální determinanty vzdělávání

Editoři: Jiří Němec, Kateřina Vlčková

 

Editorial
 
Sociální determinanty vzdělávání
Jiří Němec, Kateřina Vlčková
plný text v PDF
Studie
 

Vzdělávání, devalvace kulturního kapitálu a sociální reprodukce. Srovnání Bourdieuho a Willise
Solvejg Jobst, Jan Skrobanek

plný text v PDF
Ideologie přirozenosti ve vzdělávání jako překážka překonávání sociálních nerovností
Lucie Jarkovská
plný text v PDF
Sociálně-ekonomické a kulturní zázemí žáků a rostoucí role žen ve společnosti jako dvě významné sociální determinanty školního vzdělávání v Německu
Věra Ježková
plný text v PDF
Začínající učitelé jako informátoři o klimatu školy prizmatem tří metod
Stanislav Ježek
plný text v PDF
Internetové prezentace základních škol jako jeden z indikátorů jejich vnitřního sociálního prostředí
Jan Mareš, Josef Lukas
plný text v PDF
Škola pro všechny – vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí
Věra Vojtová
plný text v PDF
Sociální a kulturní determinanty a strategie edukace romských žáků
Jiří Němec
plný text v PDF
Zprávy
 

Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (LC06046): Zpráva o řešení projektu v roce 2008
Eliška Walterová

plný text v PDF
Zpráva z konference ECER
Veronika Najvarová, Petr Najvar
plný text v PDF
Kurikulum a učebnice z pohledu pedagogického výzkumu – zpráva z konference
Petr Knecht, Tomáš Janík
plný text v PDF
Zpráva z konference „Education, equity and social justice“ 2008
Marie Doskočilová
plný text v PDF
Zpráva z 16. konference ČAPV
Kateřina Vlčková
plný text v PDF
Recenze
 
Ježková, V., Kopp, B., Janík, T. (2008). Školní vzdělávání v Německu
Vladimír Jůva
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2009 / 1 ke stažení zde.