Orbis scholae

2009, ročník 3, číslo 3

Výzkum vzdělávacích potřeb a vzdělávací politika

Editoři: Karel Černý, Martin Chvál

 

Editorial
 
Editorial
Karel Černý, Martin Chvál
plný text v PDF
Výzkumná sdělení
 

Dopady demografického vývoje na vzdělávací soustavu v České republice
Vladimír Hulík, Klára Tesárková

plný text v PDF
Školství očima české veřejnosti: percepce současného stavu a vývoje
Karel Černý, David Greger, Martin Chvál, Eliška Walterová
plný text v PDF
Názory českých rodičů a veřejnosti na časné rozdělování žáků
David Greger, Martin Chvál, Eliška Walterová, Karel Černý
plný text v PDF
Testování žáků na konci základní školy a státní maturita – aktuální otázky současné vzdělávací politiky
Martin Chvál, David Greger , Eliška Walterová, Karel Černý
plný text v PDF
Přehledové studie
 
Vzdělávací politika a mezinárodní výzkumy výsledků vzdělávání v ČR
Jana Straková
plný text v PDF
Esej
 
Soužití z rozumu, nebo nutnosti? Ke vztahům a souvislostem mezi vědou a vzdělávací politikou
Karel Rýdl
plný text v PDF
Zprávy
 

SKAV a Kulaté stoly jako refl exe vzdělávací politiky
Věra Ježková

plný text v PDF
Gouvernance et performances des établissements scolaires en Europe: Zpráva z konference
David Greger
plný text v PDF
Zpráva z konference doktorandů na PedF UK
Kateřina Vychopňová
plný text v PDF
Recenze
 
Turner, D. A. (2007). Theory and Practice of Education
Dominik Dvořák, Eliška Walterová
plný text v PDF
McKernan, J. (2008). Curriculum and Imagination. Process theory, pedagogy and action research
Josef Maňák
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2009 / 3 ke stažení zde.