Orbis scholae

2010, ročník 4, číslo 1

Evaluace ve škole

Editoři: Martin Chvál, Stanislav Michek, Milan Pol

 

Editorial
 
Editorial
Stanislav Michek, Milan Pol, Martin Chvál
plný text v PDF
Teoretické studie
 

Trendy v evaluaci práce vedoucích pracovníků škol
Milan Pol, Justina Erčulj

plný text v PDF
Proces a metody uznávání výsledků předchozího učení v ČR
Hana Čiháková
plný text v PDF
Hodnocení žáků základní školy
Ivana Shánilová
plný text v PDF
Empirické studie
 
Formulace a realizace evaluační politiky: rozpory a problematické oblasti
Guri Skedsmo
plný text v PDF
Možné podoby autoevaluace ve školách
Jana Vašťatková, Michaela Prášilová
plný text v PDF
Postoje k autoevaluaci ředitelů základních a středních škol v ČR
Martin Chvál, Lucie Procházková, Karel Černý
plný text v PDF
K využití sémantického diferenciálu při autoevaluaci školy
Jana Vašťatková, Martin Chvál
plný text v PDF
Zprávy
 

„Autoevaluace školy a hodnocení žáků“ v osobních konzultacích k realizaci ŠVP ZV
Monika Kubů, Ladislava Šlajchová

plný text v PDF
Vývoj závěrečných zkoušek v učebních oborech, aneb situační zpráva a výhled do budoucna
Stanislav Michek
plný text v PDF
Centrum základního výzkumu školního vzdělávání (LC 06046). Zpráva o řešení projektu v roce 2009
Eliška Walterová
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2010 / 1 ke stažení zde.