Orbis scholae

2010, ročník 4, číslo 3

Svět současné české školy

Editoři: Eliška Walterová, Tomáš Janík, Věra Ježková

 

Editorial
 
Editorial
Eliška Walterová, Tomáš Janík
plný text v PDF
Teoretické studie
 

Proměny kurikula současné české školy: vize a realita
Tomáš Janík, Josef Maňák, Petr Knecht, Jiří Němec

plný text v PDF
Příležitost k rozvíjení kompetence k řešení problémů ve výuce na základních školách
Petr Knecht, Tomáš Janík, Petr Najvar, Veronika Najvarová, Kateřina Vlčková
plný text v PDF
Empirické studie
 
Velké seřaďovací nádraží: struktura školy a socializace dětí
Dominik Dvořák
plný text v PDF
Učitel v současné škole: hledání mezi změnou a stabilitou
Jaroslava Vašutová, Petr Urbánek
plný text v PDF
Pohledy na budoucnost české školy: rodiče a veřejnost
Karel Černý, David Greger, Eliška Walterová, Martin Chvál
plný text v PDF
Přehledová studie
 
Multikulturalita Německa, Velké Británie, Švédska a České republiky a opatření vzdělávací politiky pro školní vzdělávání
Věra Ježková
plný text v PDF
Zprávy
 
XVIII. konference České asociace pedagogického výzkumu
Jana Přikrylová, Sonia Šamalíková
plný text v PDF

Zpráva z konference doktorandů PedF UK
Jindra Stříbrská

plný text v PDF
Recenze
 
Bray, M.: Confronting the shadow education system. What government policies for what private tutoring?
Eliška Walterová
plný text v PDF
Ježková, V.; Dvořák, D.; Chapman, Ch.: Školní vzdělávání ve Velké Británii
Jan Průcha
plný text v PDF
Cigánek, R.: Politický zápas o jednotnou státní školu 1945–1949
Dominik Dvořák
plný text v PDF
Janík, T.; Maňák, J.; Knecht, P.: Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
Jan Slavík
plný text v PDF
Janík, T.; Seidel, T. et al.: The Power of Video Studies in Investigating Teaching and Learning in the Classroom
Vojtěch Žák
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2010 / 3 ke stažení zde.