Orbis scholae

2011, ročník 5, číslo 3
Pedagogické vedení školy: Lidé v čele školy a učení žáků

Editoři: Dominik Dvořák, Martin Sedláček

 

Editorial
Editorial
Dominik Dvořák, Martin Sedláček
plný text v PDF
Teoretické studie

Pedagogické vedení školy: hledání zdrojů a obsahu pojmu
Dominik Dvořák

plný text v PDF
Pedagogické vedení školy v pojetí ředitelů základních škol
Martin Sedláček
plný text v PDF
Střední management v české základní škole
Irena Lhotková
plný text v PDF
Od idejí k implementaci: kurikulární reforma v rozhovorech s řediteli (nepilotních) gymnázií
Tomáš Janík, Petr Najvar, David Solnička
plný text v PDF

Nové organizační struktury pro školní vzdělávání: nové způsoby vedení školy v Anglii?
Christopher Chapman

plný text v PDF
Vzdělávání řídicích pracovníků v českém školství: programy a hodnocení jejich obsahu účastníky
Václav Trojan
plný text v PDF
diskuse
Ke kritice výzkumu PISA
Jana Straková
plný text v PDF
Zprávy

Cesta ke kvalitě
Stanislav Michek

plný text v PDF
České odborné pedagogické časopisy: panel
Věra Ježková
plný text v PDF
recenze
Kasáčová, B., Babiaková, S., Cabanová, M., Filipiak, E. Seberová, A. et al. Učiteľ predprimárneho a primárneho vzdelávania. Profesiografia v slovensko-česko-polskom výskume.
Eliška Walterová
plný text v PDF

Dvořák, D., Starý, K., Urbánek, P., Chvál, M., Walterová, E. Česká základní škola: Vícepřípadová studie.
Štefan Porubský

plný text v PDF
Škoda, J., Doulík, P. Psychodidaktika. Metody efektivního a smysluplného učení a vyučování.
Dominik Dvořák
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2011 / 3 ke stažení zde.