Orbis scholae

2012, ročník 6, číslo 1
vARIA

 

Editorial
Editorial
Eliška Walterová
plný text v PDF
Teoretické A METODOLOGICKÉ studie

Fenomén stereotype threat a jeho vliv na školní výkony
Irena Smetáčková

plný text v PDF
Metoda ukotvujících vinět a možnosti využití v pedagogice
Hana Voňková
plný text v PDF
Empirické studie
Učitelé dějepisu: výuka nejnovějších dějin, historické vědomí a legitimizace školní výuky dějepisu
Karel Černý
plný text v PDF

Faktory ovlivňující rozhodování potencionálních uchazečů o vysokoškolské vzdělávání v kontextu soudobé znalostní společnosti
Jakub Husák, Markéta Volkánová

plný text v PDF
přehledové A SROVNÁVACÍ studie
Předškolní výchova ve struktuře evropských vzdělávacích systémů na příkladu německy mluvících zemí
Barbora Loudová Stralczynská
plný text v PDF
Vzdělávání dětí-uprchlíků: podpora nabízená základními školami v Norsku a v ČR
Markéta Bačáková
plný text v PDF
Reforma školního vzdělávání v Rusku
Věra Ježková
plný text v PDF
Vzdělávací standardy a konstituování systému kurikulárních dokumentů v Rusku
Eliška Walterová
plný text v PDF
Zprávy

Centrum základního výzkumu školního vzdělávání
Zpráva o řešení projektu LC 06046 v roce 2011
Eliška Walterová

plný text v PDF
Zpráva z konference České asociace pedagogického výzkumu (2011)
Kateřina Lojdová
plný text v PDF
Zpráva z konference ECER 2011 Urban Education
Kateřina Novotná, Markéta Holubová
plný text v PDF
NEKROLOG
Odešel Ladislav Čerych plný text v PDF
RECENZE

Maton, K.; Moore, R. (Eds.). Social Realism, Knowledge and the Sociology of Education: Coalitions of the Mind
Tomáš Kadlec

plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2012 / 1 ke stažení zde.