Orbis scholae

2013, ročník 7, číslo 1
vARIA

 

Editorial
Orbis scholae je v databázi SCOPUS
Dominik Dvořák
plný text v PDF
Teoretické A METODOLOGICKÉ studie
Vzdělávací reforma v Ontariu: kritické shrnutí a inspirace pro vzdělávací politiku v ČR
Arnošt Veselý
plný text v PDF
Interkulturní komunikační kompetence: klasifikace modelů
Klára Kostková
plný text v PDF
Subjektivní hodnocení problémů s pohybem: Užití parametrického modelu metody ukotvujících vinět
Hana Voňková
plný text v PDF
Empirické studie
Spokojenost klientů školy očima vedoucích a pedagogických pracovníků
Ilona Kočvarová
plný text v PDF
Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání
Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová, Hana Friedleandaerová, Tomáš Hanzák
plný text v PDF
Diagnostikování dětských pojetí společnosti studenty učitelství
Michaela Dvořáková
plný text v PDF
Dokumenty a memoáry
Modernizace vyučování matematice v letech 1965−1985
Marie Tichá
plný text v PDF
Poznámky o didaktice matematiky
František Kuřina
plný text v PDF
O pedagogice a „pedagozích“
Dominik Dvořák
plný text v PDF
Pedagogika a pedagogové
plný text v PDF
Pohledy z praxe
Pojetí klíčových kompetencí z hlediska jejich charakteru a funkcí ve vzdělávání
Bohdana Cudziková
plný text v PDF
Recenze
Manzon, M. Comparative Education: The Construction of a Field
Eliška Walterová
plný text v PDF
Marshall, B. Testing English. Formative and Summative Approaches to English Assessment
Veronika Laufková
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2013 / 1 ke stažení zde.