Orbis scholae

2013, ročník 7, číslo 3
Vnější diferenciace ve školním vzdělávání

Editoři: David Greger, Jana Straková

 

Editorial
Vnější diferenciace ve školním vzdělávání
David Greger, Jana Straková
plný text v PDF
empiricKÉ studie
Postoje českých učitelů k vnější diferenciaci žáků a možné hodnotové kořeny těchto postojů
Magdalena Mouralová
plný text v PDF
Vliv navštěvované střední školy na občanské postoje středoškoláků v ČR
Jana Straková, Jaroslava Simonová
plný text v PDF
Změna postojů českých žáků k matematice během školní docházky
Martin Chvál
plný text v PDF
Faktory ovlivňující přechod žáků 5. ročníků na osmileté gymnázium
Jana Straková, David Greger
plný text v PDF
Volba střední školy a její hodnocení v kontextu další vzdělávací a profesní dráhy
Jana Trhlíková
plný text v PDF
Koho znevýhodňuje škola: chlapce, nebo dívky?
Petr Matějů, Natalie Simonová
plný text v PDF
diskuse
K diferenciaci středního školství v ČR
Petr Černikovský, František Ježek, Jiří Král, Miroslav Procházka, Arnošt Veselý
plný text v PDF
Zprávy
Jak vzdát badateli hold jinak než bádáním
Kateřina Novotná, Jaroslava Simonová
plný text v PDF
Zpráva z konference doktorandů PedF UK
Lucie Zimová
plný text v PDF
XV. Světový kongres srovnávací pedagogiky
Eliška Walterová, Dominik Dvořák
plný text v PDF
Recenze
OECD. Rovnost a kvalita ve vzdělávání: podpora znevýhodněných žáků a škol
Pavla Polechová
plný text v PDF
Swift, A. How not to be a hypocrite: School choice for the morally perplexed parent
Jaroslava Simonová
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2013 / 3 ke stažení zde.