Orbis scholae

2014, ročník 8, číslo 1
vARIA

 

Editorial
Editorial
Dominik Dvořák
plný text v PDF
EMPIRICKÉ studie
Domácí vzdělávání a legislativa. Studie postkomunistických států střední Evropy
Yvona Kostelecká
plný text v PDF
Rozdíly v matematické a čtenářské gramotnosti chlapců a dívek a raná selekce: trendy v obou zemích po rozdělení Československa
Miroslava Federičová, Daniel Münich
plný text v PDF
Vybraná zjištění výzkumu stavu a pojetí rozvoje informačně technologických kompetencí na základních školách
Jiří Štípek, Petra Vaňková
plný text v PDF
Dynamika sociálního klimatu učitelských sborů v době reformy
Petr Urbánek, Dominik Dvořák, Karel Starý
plný text v PDF
„Od lokální k cikánské škole“: homogenizace školní třídy a měnící se role učitele
Irena Kašparová, Adéla Souralová
plný text v PDF
Žádná různost není, všichni jsme tu stejní. Děti migrantů, jejich spolužáci a vyučující na českých základních školách
Lucie Jarkovská, Kateřina Lišková, Jana Obrovská
plný text v PDF
Školní hodnocení z pohledu žáků
Veronika Laufková, Kateřina Novotná
plný text v PDF
teoretické a metodologické studie
Učiť písať študenta vysokej školy? Potenciál kurzu akademického písania
Zuzana Danišková
plný text v PDF
NEKROLOG
Odešla docentka Jaroslava Vašutová
Věra Ježková
plný text v PDF
ZPRÁVY
Aktuální pohled na francouzské vzdělávání. Zpráva o studijní návštěvě
Zuzana Svobodová
plný text v PDF
XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu
Monika Součková
plný text v PDF
Turecko, kurikula, slzný plyn: Evropská konference pedagogického výzkumu 2013, Istanbul, 10.−13. 9. 2013
Dominik Dvořák
plný text v PDF
Recenze
Šeďová, K. Humor ve škole.
Dominik Dvořák
plný text v PDF
Carette, E., Carton, F., & Vlad, M. (dir.). Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde, Le projet CECA.
Eliška Glatzová
plný text v PDF
Bray, M., Mazawi, A. E., & Sultana, R. G. (Eds.). Private Tutoring Across the Mediterranean: Power Dynamics and Implications for Learning and Equity.
Vít Šťastný
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2014 / 1 ke stažení zde.