Orbis scholae

2015, ročník 9, číslo 1
vARIA

 

Editorial
Editorial
Dominik Dvořák
plný text v PDF
EMPIRICKÉ studie
Národní rada pro vzdělávání 1994−2014: Geneze záměru a příčiny jeho neuskutečnění
Arnošt Veselý
plný text v PDF
Internacionalizace vysokého školství: Zahraniční mobilita studentů v ČR z pohledu výzkumu Eurostudent IV
Michaela Šmídová
plný text v PDF
Potřeba kariérových informací u žáků absolventských ročníků odborně profilovaných středních škol
Petr Hlaďo
plný text v PDF
Komunikace ve školní třídě a žákovské učení
Martin Sedláček, Klára Šeďová
plný text v PDF
Není nekázeň jako nekázeň: Rezistentní chování žáků jako projev moci ve školní třídě
Kateřina Lojdová
plný text v PDF
Predškolská a elementárna pedagogika a jej medzinárodná akceptácia: Portrét jednej slovenskej slabosti
Ondrej Kaščák, Branislav Pupala,Veronika Lehotská, Oľga Zápotočná
plný text v PDF
teoretické a metodologické studie
Určovanie hraničných skóre pre kriteriálne testy
Andrej Mentel
plný text v PDF
dokumenty
Národní rada pro vzdělávání 1994−2014: Dokumenty
Arnošt Veselý
plný text v PDF
NEKROLOGY
Vzpomínka na Jaroslava Kalouse
Arnošt Veselý
plný text v PDF
Odešel Josef Mestenhauser
Eliška Walterová
plný text v PDF
ZPRÁVY
XIV. česko-slovenská konference Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku
Karel Starý, Jana Stará, Veronika Laufková
plný text v PDF
Doktorská konference Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace
Marie Opálková, Vendula Homoky, Pavlína Nešněrová
plný text v PDF
Recenze
plný text v PDF
Řezníčková, D., Cídlová, H., Čížková, V., Čtrnáctová, H., Čudová, R., Hanus, M., …, & Trnová, E. Dovednosti žáků ve výuce biologie, geografie a chemie
Petr Knecht
Ertl, H. A world of difference? Research on higher and vocational education in Germany and England
Edita Poórová
Různé
Výzva autorům k zasílání příspěvků do monotematického čísla Orbis scholae 3/2016
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2015 / 1 ke stažení zde.