Orbis scholae

2016, ročník 10, číslo 1
vARIA

 

Editorial
Editorial
Dominik Dvořák
plný text v PDF
empirické studie
Informální mezigenerační učení v učitelských sborech: rozdíly v zapojení generací do učebních interakcí
Petr Novotný, Karla Brücknerová
plný text v PDF
přehledové a metodologické studie
Klíčová témata a metody ve výzkumu soukromého doučování
Vít Šťastný
plný text v PDF
Meziškolní mobilita: přehledová studie výzkumných témat
Jan Vyhnálek
plný text v PDF
Možnosti praktické práce s daty z mezinárodních vzdělávacích studií: problémy a jejich praktická řešení
Petr Soukup
plný text v PDF
Výukové případové studie a jejich využití
Jiří Mareš
plný text v PDF
ZPRÁVY
„Neprohraj už na startovní čáře“ Aktuální pohledy na vzdělávání v Hongkongu
Vít Šťastný
plný text v PDF
Recenze

Spilková, V., Tomková, A., Mazáčová, N., Kargerová, J., et al. Klinická škola a její role ve vzdělávání učitelů
Eliška Walterová
plný text v PDF
Kucharská, A. et al. Porozumění čtenému I. a III.
Markéta Švamberk Šauerová
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2016 / 1 ke stažení zde.