Orbis scholae

2016, ročník 10, číslo 2
KULTURY VYUČOVÁNÍ A UČENÍ v oborech školního vzdělávání

Editoři: Jan Slavík, Petr Najvar

 

Editorial
Editorial
Jan Slavík, Petr Najvar
plný text v PDF
Teoretická studie
Princípy genetického konštruktivizmu
Ladislav Kvasz
plný text v PDF
Empirické studie
Dialogické vyučování jako realizace produktivní kultury vyučování a učení v literární výchově: jak iniciovat a udržet změnu
Klára Šeďová, Zuzana Šalamounová
plný text v PDF
Obsahová konstrukce a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu
ve výuce na příkladu chemie
Martin Rusek, Jan Slavík, Petr Najvar
plný text v PDF
Analýza problémově orientovaných výukových situací ve výuce přírodovědy
Tereza Češková, Petr Knecht
plný text v PDF
Badatelsky orientovaná výuka matematiky na 1. stupni základního vzdělávání
Alena Hošpesová
plný text v PDF
Proměny tělovýchovných koncepcí a jejich vliv na realizaci obsahu vzdělávání
v tělesné výchově
Vladislav Mužík, Petr Vlček
plný text v PDF
Proměny pohledu na výuku čtení v české škole prizmatem výzkumů:
od nácviku techniky čtení k rozvoji čtenářské gramotnosti
Hana Havlínová
plný text v PDF
Komentář
Redakční poznámka k textu M. Ruska, J. Slavíka a P. Najvara. Obsahová konstrukce
a didaktické uplatnění přírodovědného edukačního experimentu ve výuce na příkladu chemie
Dominik Dvořák
plný text v PDF
Vyjádření autorů
Martin Rusek, Jan Slavík, Petr Najvar
plný text v PDF
Zpráva
Zpráva ze zahraniční konference European Literacy Conference
Veronika Laufková, Jolana Ronková
plný text v PDF
Recenze
Knecht, P., Matthes, E., Schütze, S., & Aamotsbakken, B. (Eds.). (2014).
Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung
Dominik Dvořák
plný text v PDF
Nekrolog
Vzpomínáme na profesora Zdeňka Heluse
Eliška Walterová
plný text v PDF

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2016 / 2 je k dispozici ke stažení zde.