Orbis scholae

2017, ročník 11, číslo 1
Předškolní vzdělávání a přechod do základní školy

Editoři: Jaroslava Simonová, Jana Straková

 

Editorial
Editorial
Jaroslava Simonová, Jana Straková
Empirické studie
Odklady povinné školní docházky v perspektivě učitelek mateřských škol
Jana Majerčíková
Rozhodování rodičů o odkladu školní docházky v kontextu výběru školy
Kristýna Vlčková
Proč moje děti nechodí do mateřské školy. Přístup rodičů, jejichž rozhodování neomezuje socioekonomické znevýhodnění
Helena Picková
Poslání a aktuální problémy předškolního vzdělávání – postoje a názory ředitelek mateřských škol
Jaroslava Simonová, Eva Potužníková, Jana Straková
Sociální dovednosti předškolních dětí a jejich vliv na odklad povinné školní docházky a dosahovaný školní úspěch na konci 1. ročníku základní školy
Martin Chvál, Jana Kropáčková
Zpráva
Reformování vzdělávání a imperativ neustálé změny – zpráva z European Conference on Educational Research, Kodaň 21.–25. srpna 2018
Dominik Dvořák, Vít Šťastný, Jan Vyhnálek, Jana Černá

 

Kompletní číslo Orbis scholae 2017 / 1 bude k dispozici ke stažení zde.