Časopis Orbis scholae je odborný recenzovaný časopis zaměřený na problematiku školního vzdělávání v jeho širších sociokulturních souvislostech. Vychází třikrát ročně, vždy jedno číslo v každém ročníku je v angličtině. Jeho cílem je přispět k porozumění a rozvoji školního vzdělávání, k řešení problémů praxe a vzdělávací politiky.

 

Otiskuje původní, dosud nepublikované ani jinému časopisu nebo sborníku nabídnuté příspěvky.

 

V časopise mohou být publikovány následující druhy příspěvků: teoretické, metodologické a přehledové studie, výzkumná sdělení, diskuse, zprávy a recenze. Příspěvky zařazené jako studie a výzkumná sdělení podléhají recenznímu řízení typu „peer-review“. Rozhodnutí redakční rady o jejich přijetí/nepřijetí bude autorovi zasláno do 10 týdnů od data doručení příspěvku. Ostatní příspěvky (diskuse, zprávy, recenze) posuzuje redakční rada.

 

Doporučený rozsah příspěvků:

 

teoretické, metodologické a přehledové studie 20 NS, tj. 36000 znaků

výzkumná sdělení 20 NS, tj. 36000 znaků

diskuse 10 NS, tj. 18000 znaků

zprávy a recenze 5 NS, tj. 9000 znaků

 

Příspěvky zasílejte elektronicky (včetně jména autora, pracoviště a kontaktní adresy) na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Adresa redakce

Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání PedF UK
ORBIS SCHOLAE
Myslíkova 7 110 00 Praha 1

 

E-mail redakce

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

Vydává

Univerzita Karlova v Praze
Pedagogická fakulta
Praha 1
116 39

 

Korespondenci zasílejte redakční radě na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript .

 

Příspěvky uveřejněné v rubrice „studie“ a „výzkumná sdělení“ jsou anonymně recenzovány ve spolupráci redakční rady s okruhem odborníků.

 

Citační a redakční norma používaná časopisem Orbis scholae od roku 2011 vychází z normy APA.

 

Podrobné pokyny pro autory ke stažení