Přehled dosavadních čísel Orbis scholae


Anglická čísla

 

Připravuje se:

Orbis scholae 3/2017
Multilingualism and Languages in Education
Editoři: Eva Vetter, Miroslav Janík, Karolína Pešková

 

Publikováno

Orbis scholae 3/2016
School Tracking: Diverse mechanisms, effects and policy responses
Editoři: David Greger

Orbis scholae 2/2015
Usilování o změnu: Video v přípravě učitelů a související výzkum
Editoři: Tomáš Janík, Eva Minaříková, Alexander Gröschner

Orbis scholae 2/2014
Učebnice a didaktická média ve věku počítačů
Editorka: Zuzana Sikorová

Orbis scholae 2/2013
Emoční aspekty vyučování a učení
Editoři: Michalea Gläser-Zikuda, Iva Stuchlíková, Tomáš Janík

Orbis scholae 2/2012
Výuka matematiky a změny ve společnosti
Editor: Naďa Vondrová

Orbis scholae 2/2011
K expertnosti v učitelské profesi
Editorka: Michaela Píšová

Orbis scholae 2/2010
Vzdělávací změna v globálním kontextu
Editoři: David Greger, Petr Najvar

Orbis scholae 2/2009
Vyučování a učení v různých školních předmětech
Editoři: Tomáš Janík, Pertti Kansanen

Orbis scholae 2/2008
Vzdělávání, equita a sociální spravedlivost
Editor: David Greger

Orbis scholae 2/2007
Transformace vzdělávacích systémů v zemích Visegrádu
Editoři: Eliška Walterová, David Greger

 

Česká čísla

 

Připravuje se:

Orbis scholae 2/2017
Nemonotematické číslo

Orbis scholae 1/2017
Předškolní vzdělávání a přechod na základní školu
Editorky: Jaroslava Simonová, Jana Straková

 

Publikováno

Orbis scholae 2/2016
Kultury vyučování a učení v oborech školního vzdělávání
Editoři: Jan Slavík, Petr Najvar

Orbis scholae 1/2016
Nemonotematické číslo

Orbis scholae 3/2015
Porozumění textu ve škole
Editoři: Karel Starý, Veronika Laufková

Orbis scholae 1/2015
Nemonotematické číslo

Orbis scholae 3/2014
Standardy v učitelské profesi: cesta k profesionalismu?
Editoři: Tomáš Janík, Michaela Píšová, Vladimíra Spilková

Orbis scholae 1/2014
Nemonotematické číslo

Orbis scholae 3/2013
Vnější diferenciace ve školním vzdělávání
Editoři: David Greger, Jana Straková

Orbis scholae 1/2013
Nemonotematické číslo

Orbis scholae 3/2012
Kvalita ve vzdělávání
Editoři: Tomáš Janík, Martin Chvál

Orbis scholae 1/2012
Nemonotematické číslo

Orbis scholae 3/2011
Pedagogické vedení školy: lidé v čele školy a učení žáků
Editoři: Dominik Dvořák, Martin Sedláček

Orbis scholae 1/2011
Nemonotematické číslo

Orbis scholae 3/2010
Svět současné české školy
Editoři: Eliška Walterová, Tomáš Janík, Věra Ježková

Orbis scholae 1/2010
Evaluace ve škole
Editoři: Martin Chvál, Milan Pol, Stanislav Michek

Orbis scholae 3/2009
Výzkum vzdělávacích potřeb a vzdělávací politika
Editoři: Karel Černý, Martin Chvál

Orbis scholae 1/2009
Sociální determinanty vzdělávání
Editoři: Jiří Němec, Kateřina Vlčková

Orbis scholae 3/2008
Škola jako učící se organizace
Editoři: Karel Starý, Petr Urbánek

Orbis scholae 1/2008
Videostudie ve výzkumu vyučování a učení
Editoři: Tomáš Janík, Petr Najvar

Orbis scholae 3/2007
Učitel v reflexi změn školního vzdělávání a vzdělávací politiky
Editorka: Jaroslava Vašutová

Orbis scholae 1/2007
Kurikulum v proměnách školy
Editoři: Josef Maňák, Tomáš Janík

Orbis scholae 1/2006
Představení projektu Centra základního výzkumu školního vzdělávání