Redakční rada

Eliška Walterová
(předsedkyně)
Ústav výzkumu rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, 
Univerzita Karlova

Miroslav Dopita Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofická fakulta,
Univerzita Palackého
Peter Gavora Ústav pedagogických věd, Fakulta humanitních studií,
Univerzita Tomáše Bati
Gábor Halasz Centre for Higher Educational Management, 
University Eötvös Lóránd, Budapest, Hungary
Jan Hendl Katedra základů kinantropologie a humanitních věd, Fakulta tělesné výchovy a sportu, a Katedra sociologie, Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova
Alena Hošpesová Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta,
Jihočeská univerzita
Tomáš Janík Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita
Pertti Kansanen Department of  Teacher Education, 
University of Helsinki, Finland
Jan Mareš Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny, Fakulta sociálních studií,
Masarykova univerzita
Jiří Němec Pedagogická fakulta,
Masarykova univerzita
Karel Pančocha Institut výzkumu inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, 
Masarykova univerzita
Laura B. Perry School of Education, 
Murdoch University, Australia
Štefan Porubský Katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky, 
Univerzita Mateja Bela, Slovakia
Manfred Prenzel School of Education,
Technische Universität München, Germany
Jan Průcha Praha
Milada Rabušicová Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta,
Masarykova univerzita
Jean-Yves Rochex Département des Sciences de l'Education, 
Université Paris 8 - Saint-Denis, France
Dana Řezníčková Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká fakulta,
Univerzita Karlova
Renate Seebauer Vídeň
Zuzana Sikorová Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta,
Ostravská univerzita
Irena Smetáčková Katedra psychologie, Pedagogická fakulta,
Univerzita Karlova
Petr Soukup Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd,
Univerzita Karlova
Karel Starý Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, 
Univerzita Karlova
Petr Urbánek Katedra pedagogiky a psychologie, Fakulta přírodovědně-humanitní
a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
Arnošt Veselý Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd,
Univerzita Karlova
Anthony Welch Faculty of Education and Social Work, 
University of Sydney, Australia
Stefan Zehetmeier
Institut für Unterrichts- und Schulentwicklung, 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, Austria

Redakce

Dominik Dvořák
(výkonný redaktor)
Ústav výzkumu rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
David Greger Ústav výzkumu rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Veronika Laufková Ústav výzkumu rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Petr Najvar Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Karolína Pešková Institut výzkumu školního vzdělávání, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita
Jaroslava Simonová Ústav výzkumu rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Jan Vyhnálek Ústav výzkumu rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova